ספקטרום תאורה השלימה שדרוג תאורה של שני סניפי בנק מזרחי

חברת ספקטרום שמחה לבשר על השלמת ביצוע שידרוג תאורה בבנק מזרחי טפחות, בסניף עפולה ובסניף עכו.

החברת ספקטרום נבחרה לבצע את שידרוג שני הסניפים מתוך מגמה להביא לחיסכון להתייעלות ולשיפורי תאורה בסניפים.

חברת ספקטרום התקינה גופי תאורה איכותיים העומדים בכל הדרישות לרבות תקן פוטביולוגי, בדיקות של מכון התקנים הישראלי ותקן מניעת סינוור.

גופי התאורה באו להחליף גופי תאורה מסורתיים משובצים פלורסצטיים בגופי תאורה לד בעלי תפוקה אורית גבוה במיוחד עם נצילות של 110 ואט ללומן.

בפרויקט נעשה שימוש בשני גופי תאורה מובילים:

ג”ת פנל לד דקורטיבי מדגם נגה, משווק על ידי חברת ספקטרום עם כיסוי מיקרופרזמטי המחליף גוף תאורה פרבולי.

ג”ת מדגם סהר המשווק על ידי חברת ספקטרום, גוף תאורה מקצועי עם צלעות קירור לקבלת פיזור חום אופטימיל, הבא להחליף שקועי תקרה עגולים עם נורות PL.

הפרויקט מעבר לתרומתו הניכרת בחיסכון של למעלה מ- 50% בחשמל הנצרך משפר באופן מהותי את האווריה בנסיף ומשיג תוצאות אמינות לאורך זמן וחיסכון ניכר בכל הנוגע לתחזוקה שהיתה נדרשת קודם לכן בגופי התאורה המסורתיים.