תנאים לרכישה באתר

הרכישה באמצעות האתר מותרת רק למי שהינו מעל לגיל 18 וברשותו תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי ישראלי תקף.

בעלי האתר או מי מטעמם רשאים למנוע השתתפותו של גולש באופן זמני או לצמיתות וזאת בהתבסס על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיו בעלי האתר או מי מטעמם רשאים למנוע השתתפות של גולש בכל אחד מהמקרים הבאים:

* אם ביצעת מעשה הפוגע או עלול לפגוע במנהלי האתר או מי מטעמם או בצד שלישי כלשהוא, לרבות גולשים אחרים ו/או ספקים.

* אם נמסרו במכוון פרטי מידע שגויים.

* אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

* אם נעשה שימוש לרעה באמצעים המוצעים באתר.

האחריות הבלעדית למידע בדבר המוצרים, מחירם, פרסומם, אספקתם ופעולות כספיות הנוגעות לרכישתם, איכותם, האחריות הניתנת להם, וכל דבר אחר מכל מין וסוג שהוא הנוגע במישרין ובעקיפין למוצרים ו/או השירותים הנמכרים מוטלת על חברת י.ד ספקטרום בע"מ באופן בלעדי.

באתר מוצעים למכירה פריטים המלווים בתמונות כשהתמונות נועדו להמחשה בלבד. בכל פריט מוצג מחירו בשקלים. המחיר כולל מע"מ, על פי שיעורו במועד הפרסום.

תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, כולל הבדלי גוונים.

על הרוכש לוודא התאמת המוצר לצרכיו על צורתו וגודלו ולא די בהתרשמות וויזואלית.

חברת י.ד ספקטרום בע"מ  תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט ובכל עת וללא הודעה מוקדמת, להוריד את המוצר מהאתר או לשנות את מחירי המוצרים.

רכישת מוצרים ותשלום:

התשלום מתבצע באמצעות עסקה טלפונית בכרטיסי אשראי, סליקה אינטרנטית באמצעות שרת מאובטח

(למעט דיינרס) מוצפן או paypal.

במידה והלקוח השאיר את פרטיו באתר לשם יצירת קשר, חברת י.ד ספקטרום בע"ממתחייבת לחזור תוך 2 ימי עבודה, בשישי, שבת וחג אך הדבר עלול לגרום לעיכוב במשלוח.

במידה ובוצע חיוב עבור פריט שנגמר מהמלאי חברת י.ד ספקטרום בע"מ מתחייבת להחזיר את מלוא הכסף ללקוח.

לצורך ביצוע הרכישה יש למלא טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר, עיר, ארץ, טלפון ודואר אלקטרוני.

על פי הדין, אינך חייב למסור את הפרטים דלעיל ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא תמסור את כל הפרטים דלעיל לא תתקבל הצעתך לרכישת המוצר.

רכישת מוצר מותנת בקליטת פניית הרוכש במערכת המחשב של האתר כשהיא מכילה את כל הפרטים למשלוח.

חברת י.ד ספקטרום בע"מ לא תתחשב בפניות שלא נקלטו במערכת או שנקלטו באופן חלקי (מכל סיבה שהיא), לא תישא באחריות בשל כך מכל סוג.

פריטים שנמצאים במלאי ישלחו בדואר רשום תוך 2-3 ימי עסקים.

מוצרים שאינם במלאי יתואם מועד האספקה באופן טלפוני.

 

אספקת המוצרים

י.ד ספקטרום בע"מ שולחת את הפריטים בישראל באמצעות דואר רשום של דואר ישראל.

י.ד ספקטרום בע"מ לא תהיה אחראית לזמני האספקה של דואר ישראל מרגע הוצאת המשלוח מכל סיבה שהיא כולל עיכוב באספקת המוצר בשל אירועים שאינם בשליטתה, כגון שביתה או השבתה, תקלות במערכות התקשורת, הטלפוניה ו/או המחשוב, פעולות איבה ו/או כוח עליון.

ביטול רכישה

לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, רוכש רשאי לבטל רכישת מוצר בהודעה בכתב כולל באמצעות פקס. 08-6694594

או בדוא"ל office@spectrumil.com

הרוכש יכול לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם

במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאינה פגם יש לשלוח את המוצר לחברת י.ד ספקטרום בע"מ בדואר רשום לכתובת ת.ד 646 יבנה   כשהוא באריזתו המקורית, שלם, תקין וללא כל פגם.

עם קבלת המוצר יוחזר לך הסכום באותו אמצעי תשלום שבו שולם בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך וללא החזרת דמי משלוח.

במקרה של ביטול עסקה בשל פגם בפריט, יושב לך הסכום ששולם במלואו מיום קבלת הודעת הביטול. אם סופק לך המוצר יש להחזיר את הפריט לחברת י.ד ספקטרום בע"מ בדואר רשום כאשר הוצאות המשלוח יחולו על חברת י.ד ספקטרום בע"מ

חברת י.ד ספקטרום בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה במספר מקרים: התרחשה תקלה טכנית שגרמה להצגת מידע מוטעה אודות פרטי המוצר ו/או הרכישה, חלה טעות אנוש חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לרוכש הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני.

חברת י.ד ספקטרום בע"מ לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של הרוכש, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר הרוכש הייתה שגויה או במקרה של תקלה טכנית.