אספקת המוצרים

י.ד ספקטרום בע"מ שולחת את הפריטים בישראל באמצעות דואר רשום של דואר ישראל.

י.ד ספקטרום בע"מ לא תהיה אחראית לזמני האספקה של דואר ישראל מרגע הוצאת המשלוח מכל סיבה שהיא כולל עיכוב באספקת המוצר בשל אירועים שאינם בשליטתה, כגון שביתה או השבתה, תקלות במערכות התקשורת, הטלפוניה ו/או המחשוב, פעולות איבה ו/או כוח עליון.

ביטול רכישה

לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, רוכש רשאי לבטל רכישת מוצר בהודעה בכתב כולל באמצעות פקס. 08-6694594

או בדוא"ל office@spectrumil.com

הרוכש יכול לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם

במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאינה פגם יש לשלוח את המוצר לחברת י.ד ספקטרום בע"מ בדואר רשום לכתובת ת.ד 646 יבנה   כשהוא באריזתו המקורית, שלם, תקין וללא כל פגם.

עם קבלת המוצר יוחזר לך הסכום באותו אמצעי תשלום שבו שולם בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך וללא החזרת דמי משלוח.

במקרה של ביטול עסקה בשל פגם בפריט, יושב לך הסכום ששולם במלואו מיום קבלת הודעת הביטול. אם סופק לך המוצר יש להחזיר את הפריט לחברת י.ד ספקטרום בע"מ בדואר רשום כאשר הוצאות המשלוח יחולו על חברת י.ד ספקטרום בע"מ

חברת י.ד ספקטרום בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה במספר מקרים: התרחשה תקלה טכנית שגרמה להצגת מידע מוטעה אודות פרטי המוצר ו/או הרכישה, חלה טעות אנוש חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לרוכש הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני.

חברת י.ד ספקטרום בע"מ לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של הרוכש, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר הרוכש הייתה שגויה או במקרה של תקלה טכנית.

הגבלת אחריות

חברת י.ד ספקטרום בע"מ לא מתחייבת כי השירותים באתר יינתנו כסדרם ובאופן רציף וללא טעויות.

חברת י.ד ספקטרום בע"מ רשאית בכל עת להפסיק או להגביל את הפעילות באתר, כולה או חלקה, לרבות לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה ו/או אם תחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור מוצר ו/או בתנאי המכירה; אין ולא יהיה בכך כדי להטיל על חברת י.ד ספקטרום בע"מ אחריות כלשהי.

חברת י.ד ספקטרום בע"מ לא תהיה אחראית ולא תחויב בגין כל נזק, הוצאה, הפסד או פגיעה, ישירה או עקיפה כולל עוגמת נפש, שייגרמו לגולשים באתר או למחשב שלהם או לכל צד שלישי שהוא עקב השתתפות בפעילות באתר, כניסה לאתר, גלישה באתר או אי היכולת להיכנס או לגלוש באתר או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (כגון וירוסים) במהלך השימוש באתר או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או כל חלק ממנו.

קניין רוחני

כל הזכויות מכל סוג שהוא (כולל זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני), באתר, בכל חלק שלו ובכל הפעילויות שבו ובשמו, שייכים באופן בלעדי לחברת י.ד ספקטרום בע"מ ו/או לצדדים שלישיים כולל יצרנים שהעניקו לחברת י.ד ספקטרום בע"מ הרשאה להשתמש בהם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חברת י.ד ספקטרום בע"מ הינה הבעלים היחידי של הרעיונות המוצגים באתר ובכל אחת מהפעילויות השיווקיות שבו, השמות, הסימנים המסחריים של האתר, העיצוב באתר, התוכן והפעילויות שיופיעו באתר.

חל איסור להעתיק, לפרסם, לשנות, למכור ולהפיץ, לשדר, להעביר, לשכפל, להציג בפומבי או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכנים, בתמונות, בעיצובים ובחומרים המופיעים באתר – בין במישרין ובין בעקיפין – אלא אם התקבלה לכך הסכמה מפורשת של חברת י.ד ספקטרום בע"מ בכתב.